Порядок розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з інших вищих навчальних закладів у Львівський національний університет імені Івана Франка

Поновлення або переведення здійснюється відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів, затвердженого Міністерством освіти України від 15.07.1996 року № 245 та п.6 Постанови Кабінету Міністрів від 20 січня 1997 року №38 із змінами і доповненнями.

 

Поновлення до складу студентів на всі форми навчання дозволяється у період літніх та зимових канікул. Особи, відраховані за результатами літнього семестру першого курсу, можуть бути поновлені на другий курс після ліквідації академічної заборгованості за перший курс у період літніх канікул не раніше, ніж на наступний календарний рік після відрахування.

Поновлення та переведення студентів на перший курс всіх освітніх рівнів забороняється. Документи на поновлення і переведення студентів на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста не приймаються.

Визначальним чинником при розгляді питання про поновлення є результати тестування (письмово) і співбесіди, за якими визначається можливість успішного продовження навчання та встановлення курсу, на який особа може бути зарахована.

 

Для розгляду заяв на поновлення необхідно подати:

 1. Заяву на ім’я ректора.
 2. Документ про рівень акредитації відповідного напряму (спеціальності) та про акредитацію в цілому навчального закладу, в якому навчався студент (крім ЛНУ імені Івана Франка).
 3. Академічну довідку, оформлену в установленому порядку.
 4. Витяг з наказу про відрахування.
 5. Довідку про академічну різницю (видається в деканаті факультету, куди поновлюється студент).
 6. Поштовий конверт.
 7. Паспорт (копія).
 8. Копія довідки про присвоєння ІПН.

 

Документи на поновлення приймаються Приймальною комісією з 12 червня по 22 червня 2017 року від осіб, які були відраховані за результатами зимової сесії. Проведення співбесіди – 26-27 червня 2017 року.

Документи з питань переведення  приймаються Приймальною комісією з 03 липня по 14 липня 2017 року. Переведення студентів вищих навчальних закладів проводиться за дозволом ректора навчального закладу, з якого переводиться студент, та рішенням Приймальної комісії Університету. Переведення студентів на перший курс не здійснюється.

 

Для розгляду заяви про переведення необхідно подати:

 1. Заяву на ім’я ректора вищого навчального закладу, в якому навчається студент, з відповідним записом ректора про згоду на переведення, скріпленим печаткою.
 2. Документ про рівень акредитації відповідного напряму (спеціальності) та про акредитацію в цілому навчального закладу, в якому навчається студент.
 3. Заяву на ім’я ректора Університету. У заяві потрібно вказати причини переведення і обов’язково зазначити, на яких умовах навчався студент (за оплату чи без оплати).
 4. Залікову книжку (індивідуальний план).
 5. Довідку про академічну різницю (видається в деканаті факультету, куди переводиться студент).
 6. Поштовий конверт.
 7. Паспорт (копія).
 8. Копія довідки про присвоєння ІПН.

 

 

Прийом документів проводиться за адресою:

м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14, кім.113; тел. 255-39-65, 239-43-30.

Документи подаються особисто