Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка – 2017

 

Додаток 1

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензійні обсяги та нормативні терміни навчання

 

Додаток 3

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

 

Додаток 4

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеню магістра

 

Додаток 5

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

 

Додаток 7

Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 2017 році

 

Додаток 8

Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення

 

Додаток 9

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200

 

Додаток 10

Перелік спеціальностей щодо яких застосовуються пункти 3.2, 6.3, 10.3 Правил прийому

 

Додаток 11

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645

 

Додаток 12

Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році

 

Додаток 13

Положення про Всеукраїнську олімпіаду Львівського національного університету імені Івана Франка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної освіти