Державне замовлення

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за ОС “Магістр”