Для зарахування

рекомендовані вступники повинні подати оригінали документів:

 

на місця державного замовлення

 • до 12.00 05 серпня,

 

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

 •  до 18.00 09 серпня (заочна форма навчання)
 • до 18.00 11 серпня  (денна форма навчання)

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

які необхідно подати для зарахування на навчання:

 • Оригінал і копію документа про освіту;
 • Оригінал і копію додатка документа про освіту;
 • Оригінал і копію сертифіката ЗНО та інформаційну картку;
 • Копію документа, що посвідчує особу (паспорт, свідоцтво про народження) та пред’явити оригінал;

Якщо паспорт виготовлений у вигляді ID картки, необхідно додати довідку про місце реєстрації вступника.

 • Копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (ІПН) та пред’явити оригінал;
 • Підписані фотокартки 3*4 см – 4 шт.;

Кожна фотокартка повинна містити на зворотній стороні прізвище, ім’я та по-батькові, номер та назву спеціальності, на яку вступник подає оригінали документів

 • Копію документа, що засвідчує відношення до військового обов’язку (військовий квиток, приписне свідоцтво) та пред’явити оригінал (за наявності);
 • Копії документів, що засвідчують особливі умови вступу (пільги) вступника та пред’явити оригінали.

Для підтвердження застосування сільського коефіцієнта необхідно подати оригінал довідки з сільської ради за формою №13, затвердженою постановою КМУ №207 від 2 березня 2016 року.

 

Подання оригіналів документів

відбувається за адресами

Факультети
(коледжі)
Адреса
· економічний
· управління фінансами та бізнесу
· міжнародних відносин
пр. Свободи, 18
(ауд. 205, 217)
· географічний
· геологічний
· культури і мистецтв
· філологічний
· педагогічної освіти
вул. Дорошенка, 41
(ауд. 33, 34, 35)
· біологічний
· електроніки та комп'ютерних технологій
· іноземних мов
· механіко-математичний
· прикладної математики та інформатики
· фізичний
· філософський
· хімічний
вул. Університетська, 1
(ауд. 216)
· юридичний
· журналістики
· історичний
вул. Січових Стрільців, 14
(ауд. 110)
· правничий коледж
· педагогічний коледж
· природничий коледж
вул. Університетська, 1
(ауд. 111)