Подання заяв у паперовій формі

1
Документ, що посвідчує особу
та громадянство

відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”

2
Свідоцтво про народження

для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;

3
Військовий квиток або посвідчення
про приписку

для військовозобов’язаних

4
Документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток до нього

на основі якого здійснюється вступ

5
Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання

для вступників на основі повної загальної середньої освіти

6
Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі

за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності)

7
Фотокартки

4 фотокартки, розміром 3×4

 

Подання заяв у паперовій формі:

Головний корпус Університету, вул.Університетська, 1, аудиторія 216