Вступ на основі диплому молодшого спеціаліста

Для здобуття ступеня бакалавра на третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста згідно з переліком спеціальностей у Додатку 3 Правил прийому.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста конкурсний бал обчислюють як суму балів результатів вступного фахового випробовування і середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста (відповідно до пункту 6.7 Правил прийому).

За результатами складання фахового вступного випробування Приймальна комісія встановлює рівень успішного тестування вступників та надає допуск до участі у конкурсі.

Приймання заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на 3-й курс (на 1-й із скороченим терміном навчання) для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться у наступні терміни:

 

Початок прийому12 липня
Закінчення прийому1800 24 липня
Терміни проведення вступних іспитів26 липня - 31 липня
Оприлюднення рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення04 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення04 серпня - 08 серпня
Зарахування вступників на місця державного замовленнядо 1800 10 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками для навчання за кошти фізичних і юридичних осібдо 1800 11 серпня
Зарахування вступників для навчання за кошти фізичних і юридичних осіб.не пізніше 1800 14 серпня

 

 

Таблиця 3

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)
або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра