Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

105

Спеціальність/Спеціалізація

Прикладна фізика та наноматеріали

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

75

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Прикладна фізика і наноматеріали», засвоюють знання з різних галузей фізики, математики, статистики та інформаційних технологій.

 

Вміння і навики

– здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі математики для статистичної обробки експериментальних даних;
– здатність використовувати професійно профільовані знання з прикладної фізики для дослідження явищ і процесів;
– здатність використовувати математичний апарат для освоєння теоретичних основ і практичного використання фізичних методів;
– здатність використовувати базові теоретичні знання з фізики для вирішення професійних завдань;
– здатність використовувати теоретичні й практичні навички для оволодіння основами теорії й методами фізичних досліджень
– здатність використовувати на практиці базові загальнопрофесійні знання теорії та методів фізичних досліджень
– здатність використовувати сучасну фізичну апаратуру та обладнання
– здатність користуватися сучасними методами обробки, аналізу та синтезу фізичної інформації;
– здатність розуміти та використовувати на практиці теоретичні основи організації та планування фізичних досліджень;
– здатність використовувати професійно профільовані знання для комп’ютерного моделювання фізичних явищ і процесів у матеріалах і приладах на їх основі.

 

Компетенції і працевлаштування

Випускники спеціальності «Прикладна фізика і наноматеріали» можуть працювати у таких сферах діяльності: прогнозування, розробка, виробництво, застосування та поширення знань у галузі фізики, астрономії і технології матеріалів та компонентів електронної промисловості, експлуатації та обслуговування складних комп’ю­теризованих науково-дослідних комплексів; можуть обіймати посади інженерів, наукових співробітників у науково-дослідних та виробничих установах, працювати викладачами фізики,  інформатики у навчальних закладах різного рівня акредитації; мають змогу вступити в Аспірантуру; працювати програмістами в банках, податкових інспекціях; менеджерами та системними аналітиками; фахівцями з розроблення та впровадження методів захисту інформації; науково-технічними експертами на підприємствах, митницях та інших державних установах.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Матаналіз
 2. Аналітична геометрія
 3. Диференціальні та інтегральні рівняння
 4. Методи математичної фізики
 5. Теоретична механіка і основи механіки суцільних середовищ
 6. Лінійна алгебра, векторний і тензорний аналіз
 7. Механіка
 8. Молекулярна фізика
 9. Електрика і магнетизм
 10. Оптика
 11. Атомна фізика
 12. Ядерна фізика
 13. Основи радіоелектроніки
 14. Електродинаміка
 15. Квантова механіка і елементи квантової інформації
 16. Термодинаміка і статистична фізика
 17. Навчальна комп’ютерна практика
 18. Обчислювальна техніка і програмування
 19. Квантова електроніка
 20. Чисельні методи
 21. Фізика діелектричних кристалів
 22. Інженерна комп’ютерна графіка
 23. Основи психології і педагогіки
 24. Фізичне матеріалознавство
 25. Комп’ютерні вимірювальні системи
 26. Комп’ютерне моделювання фізичних процесів
 27. Фізика низьких температур

 

Спеціалізація “Нанофізика та наноматеріали”

 • Наноматеріали і нанотехнології
 • Фізика фероїків
 • Фізика діелектричних кристалів
 • Фізика нанорозмірних об’єктів

 

Спеціалізація “Фізична діагностика і експертиза”

 • Сенсори та перетворювачі фізичних величин
 • Аналогові та цифрові методи обробки зображень
 • Спектральна експертиза матеріалів та сигналів
 • Акустичні методи експертизи
 • Дифракційні методи дослідження матеріалів

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10,4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Фізика або Іноземна мова

10,2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0,05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання7647 грн за рікТермін навчання: 4 роки