Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

101

Спеціальність/Спеціалізація

Екологія/Біоекологія

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Молодший спеціаліст

Ліцензійний обсяг

15

Знання

Студенти отримують та засвоюють базові знання з фундаментальних природничих наук для розуміння біорізноманітності, систематики та екології біологічних систем, розуміння сучасної проблематики та прикладного значення екології; базові знання з інформаційних технологій в обсязі, необхідному для проведення екологічних досліджень; знання теоретичних основ базових методів лабораторних та польових досліджень біологічних об’єктів, а також інших компонентів природного та техногенного середовищ.

 

Основні дисципліни, що викладаються

1. Загальна біологія
2. Метеорологія та кліматологія
3. Загальна хімія, аналітична хімія, фізико-хімічний аналіз, методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища
4. Геологія з основами геоморфології
5. Гідрологія
6. Ґрунтознавство
7. Геохімія довкілля
8. Ландшафтна екологія
9. Моніторинг довкілля
10. Охорона навколишнього середовища
11. Заповідна справа
12. Екологічне законодавство та експертиза
13. Збалансоване природокористування
14. Топографія з основами картографії
15. Економіка природокористування
16. Техноекологія
17. Урбоекологія
18. Екологія людини
19. Екологічна безпека
20. Мікологія та альгологія
21. Протозоологія
22. Зоологія
23. Біохімія
24. Гістологія
25. Біохімічна екологія
26. Мікробіологія з основами екології мікроорганізмів
27. Хімія біоорганічна

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

11Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Біологія або Географія

11Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання5486 грн за рікТермін навчання: 3 роки