Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

101

Спеціальність/Спеціалізація

Екологія/Прикордонний екологічний контроль

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Молодший спеціаліст

Ліцензійний обсяг

15

Знання

Студенти одержують та засвоюють знання про основні положення законодавства України та інші керівні матеріали, які регламентують проведення відбору проб компонентів природного середовища та їх підготовки щодо проведення аналізу; метрологічні характеристики різних методів аналізу; геохімічні показники оцінки екогеохімічного стану території; гранично допустимі концентрації шкідливих компонентів; основні принципи роботи з приладами; правила та норми охорони праці.

 

Основні дисципліни, що викладаються

1. Загальна біологія.
2. Метеорологія та кліматологія.
3. Загальна хімія, аналітична хімія, фізико-хімічний аналіз, методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища
4. Геологія з основами геоморфології
5. Гідрологія
6. Ґрунтознавство
7. Геохімія довкілля
8. Ландшафтна екологія
9. Моніторинг довкілля
10. Охорона навколишнього середовища
11. Заповідна справа
12. Екологічне законодавство та експертиза
13. Збалансоване природокористування
14. Топографія з основами картографії
15. Економіка природокористування
16. Техноекологія
17. Урбоекологія
18. Екологія людини
19. Екологічна безпека
20. Країнознавство
21. Основи прикордонного екологічного контролю
22. Міжнародна співпраця у галузі охорони довкілля
23. Екологічні проблеми прикордонних територій

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

11Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Біологія або Географія

11Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання5486 грн за рікТермін навчання: 3 роки