Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

051

Спеціальність/Спеціалізація

Економіка/Бізнес-економіка

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

70

Знання

Студенти, що навчаються за спеціалізацією “Бізнес-економіка”, засвоюють знання з фундаментальних економічних дисциплін та прикладних дисциплін сфери бізнесу, а також статистики, економетричного аналізу, інформаційних технологій в економіці тощо. Бакалаври з бізнес-економіки поглиблено вивчають професійну англійську мову упродовж усіх років навчання.

Вміння і навики

Студенти спеціалізації “Бізнес-економіка” набувають вмінь і навиків аналізу та прогнозування впливу макро- та мікроекономічних чинників на стан бізнес-середовища; планування та організації власного бізнесу; застосування аналітичних методів оцінки ефективності бізнес-структур; системного аналізу та моделювання поведінки економічних суб’єктів на фінансовому ринку; розроблення стратегій поведінки фірм за різних типів ринкових структур; ідентифікації, оцінки та аналізу фінансових та економічних ризиків, виявлення об’єктивних передумов формування та обґрунтування оптимальної стратегії розвитку економічної системи України тощо.

Компетенції і працевлаштування

Випускники бакалаврату спеціалізації “Бізнес-економіка” здатні застосовувати фундаментальні економічні знання для ухвалення ефективних управлінських, фінансових та аналітичних рішень у сфері бізнесу. Вони можуть займати посади економістів-аналітиків, фінансових консультантів, фахівців з дизайну ринків, керівників середньої та вищої ланок у приватних ділових структурах реального та фінансового секторів економіки; займати керівні посади в економічних підрозділах органів державного управління та місцевого самоврядування тощо. Поглиблене вивчення професійної англійської мови забезпечує випускникам спеціалізації “Бізнес-економіка” додаткові конкурентні переваги як на вітчизняному, так і міжнародному ринку праці.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Макроекономіка
 2. Мікроекономіка
 3. Міжнародна економіка
 4. Фінанси
 5. Бухгалтерський облік
 6. Гроші і банківництво
 7. Статистика
 8. Економіка підприємства
 9. Менеджмент
 10. Маркетинг
 11. Економетрія
 12. Бізнес-статистика
 13. Аналіз бізнес-середовища
 14. Економічна компаративістика
 15. Фінансова економіка
 16. Економічний ризик
 17. Аналіз господарської діяльності
 18. Рекламний менеджмент
 19. Логістичний менеджмент
 20. Маркетинг промислового підприємства
 21. Поведінка споживача
 22. Економіка галузевих ринків
 23. Державне регулювання економіки та бізнесу
 24. Економічний розвиток
 25. Професійна англійська мова

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10,35Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Географія або Іноземна мова

10,3Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання11248 грн за рікТермін навчання: 4 роки