Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

076

Спеціальність/Спеціалізація

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

130

Знання

Студенти, що навчаються за напрямом «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», засвоюють знання з аналізу, планування та організації підприємницьких, торговельних та біржових структур, ефективного управління бізнесом, започаткування власної справи, здійснення торговельних та біржових операцій.

Вміння і навики

Студенти набувають вмінь та навичок оцінювати, планувати та організовувати успішну діяльність суб’єктів підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; обирати та оцінювати стратегії та проекти; застосовувати методи та інструменти для обґрунтування рішень зі створення та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур; формувати та опрацьовувати необхідну інформацію; ефективно взаємодіяти зі суб’єктами ринку; проводити зовнішньоекономічну діяльність; автономно та у складі команди приймати виважені управлінські рішення; започатковувати та розвивати власний бізнес.

Компетенції і працевлаштування

Випускники напряму «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність можуть обіймати посади керівників та менеджерів структурних підрозділів суб’єктів господарювання у всіх сферах економічної діяльності, фахівців з питань економіки, планування та організації бізнесу, спеціалістів з стратегічного та поточного планування, розробки і оцінювання проектів, консультантів та експертів з економічних питань на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності, в органах влади, громадських організаціях; можуть започаткувати і розвивати власний бізнес, працювати брокерами на різних формах бірж, біржовими аналітиками, оцінщиками.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Основи економічної науки
 2. Економіка України
 3. Інформатика
 4. Безпека життєдіяльності  (безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа)
 5. Вища математика
 6. Макроекономіка
 7. Теорія ймовірності та математична статистика
 8. Правознавство
 9. Аналіз характеристик товарів і послуг
 10. Мікроекономіка
 11. Оптимізаційні методи та моделі
 12. Міжнародна економіка
 13. Бухгалтерський облік і оподаткування
 14. Статистика
 15. Гроші і банківництво
 16. Теорія підприємництва
 17. Фінанси
 18. Менеджмент
 19. Основи біржової діяльності
 20. Економіка підприємства
 21. Маркетинг
 22. Потенціал і розвиток підприємства
 23. Торговельна діяльність
 24. Стратегія бізнесу
 25. Організація інноваційної діяльності підприємства
 26. Проектний аналіз
 27. Ціни та ціноутворення
 28. Планування та контроль у підприємницькій діяльності
 29. Управління витратами
 30. Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі)
 31. Навчальна практика з інформатики
 32. Курсова робота з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки
 33. Виробнича практика
 34. Праця у бізнес-структурах
 35. Лідерство та партнерство у підприємницькій діяльності
 36. Франчайзинг як форма ведення бізнесу
 37. Венчурний бізнес
 38. Бізнес-планування
 39. Обгрунтування та експертиза бізнес-рішень
 40. Умови ведення бізнесу в Європейському Союзі
 41. Організація підприємництва в країнах Європейського Союзу
 42. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 43. Транскордонне співробітництво у підприємницькій діяльності
 44. Аналіз господарської діяльності
 45. Аудит у підприємницькій діяльності
 46. Аналіз і прогнозування біржової діяльності
 47. Організація досліджень біржового ринку
 48. Контролінг у підприємництві
 49. Аналітичне забезпечення підприємницьких рішень
 50. Організація виробництва
 51. Організація технологічних процесів у підприємництві
 52. Формування та використання капіталу у підприємництві
 53. Форми організації бізнесу
 54. Економіка і організація малого бізнесу
 55. Організація власного бізнесу
 56. Операційний менеджмент
 57. Тактичне управління операційною діяльністю
 58. Технічне регулювання підприємницької діяльності
 59. Етика бізнесу

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10,35Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Географія або Іноземна мова

10,3Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання11248 грн за рікТермін навчання: 4 роки