Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

102

Спеціальність/Спеціалізація

Хімія/Аналітичний контроль якості хімічних сполук

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Молодший спеціаліст

Ліцензійний обсяг

30

Знання

Студенти одержують та засвоюють знання про основні закони і теорії хімічної науки, будову атома та хімічний зв’язок, знання про методи одержання і перетворення хімічних сполук, термодинамічні та кінетичні аспекти хімічних реакцій, різноманітні методи визначення якісного та кількісного складу речовин, вимоги щодо якості об’єктів хімічного дослідження, а також знання про найсучасніше обладнання, що використовується в процесах хімічного синтезу та хімічного аналізу.

Основні дисципліни, що викладаються

1. Неорганічна хімія
2. Аналітична хімія
3. Фізико-хімічні методи аналізу
4. Органічна хімія
5. Фізична та колоїдна хімія
6. Кристалохімія
7. Основи технології галузі
8. Технічний аналіз
9. Спектральний аналіз
10. Аналітичний контроль стану навколишнього середовища
11. Електрохімічні методи аналізу
12. Методи розділення і концентрування
13. Аналіз продуктів харчування
14. Радіологічний контроль
15. Лікарські рослини
16. Методи синтезу лікарських засобів
17. Органічний функціональний якісний аналіз
18. Аналітичний контроль органічних забруднень
19. Токсикологічна хімія
20. Фармацевтичний аналіз

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

11Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Біологія або Хімія

11Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання5486 грн за рікТермін навчання: 3 роки