Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

014

Спеціальність/Спеціалізація

Середня освіта/Інформатика

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

20

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю ” Середня освіта (інформатика)”, отримують базові і сучасні уявлення про:

− концепції комп’ютерної реалізації математичних моделей дослідження на основі сучасних підходів і технологій;

− методи програмування, синтаксис і семантику мов програмування, володіння алгоритмічними мовами, вміння використовувати системи розробки програмного забезпечення;

− методи викладання інформатики, володіння практичними прийомами викладання інформатики.

Вміння і навики

Студенти, в процесі навчання набувають здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій для дослідження об’єктів та процесів інформатизації, проведення теоретичних і практичних наукових досліджень, а також оволодівають методами і практичними прийомами викладання інформатики.

Компетенції і працевлаштування

Випускники за спеціальністю ” Середня освіта (інформатика)” здатні використовувати сучасні інформаційні технології та комп’ютерну техніку для побудови та обслуговування інформаційних комп’ютеризованих систем у різних галузях науки і народного господарства. Випускники можуть продовжувати навчання в аспірантурі, займатись науковою роботою на кафедрах вищих навчальних закладів, викладати інформатику в освітніх установах. Переважна більшість випускників працевлаштовуються в ІТ-компаніях.

Карта дисциплін навчальної програми

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10,4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Фізика або Іноземна мова

10,2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0,05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання10570 грн за рікТермін навчання: 4 роки