Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

101

Спеціальність/Спеціалізація

Екологія/Екологія геологічного і суміжних середовищ

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

30

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Екологія» засвоюють знання із різних галузей екології, геології та інших фундаментальних природничих наук, у тім числі проблем охорони геологічного і суміжних середовищ.

Основні дисципліни, що викладаються

1. Вступ до фаху
2. Геологія з основами геоморфології
3. Біологія
4. Ґрунтознавство
5. Хімія з основами біогеохімії
6. Загальна екологія і середовищезнавство
7. Метеорологія та кліматологія
8. Техноекологія
9. Урбоекологія
10. Екологічна безпека
11. Моніторинг довкілля
12. Заповідна справа
13. Екологічна експертиза
14. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
15. Інформатика і систематологія
16. Гідрологія
17. Ландшафтна екологія
18. Екологія людини
19. Картографічні методи в екології
20. Основи картографії
21. Основи мінералогії і петрографії
22. Екологічна геоінформатика
23. Екологічна геохімія
24. Еколого-геологічне картографування
25. Інженерна геологія
26. Гідрогеологія
27. Екологічна геологія
28. Моделювання та прогнозування довкілля
29. Охорона геологічної спадщини України
30. Охорона та захист підземних вод
31. Геоекологічне моделювання та прогнозування

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Біологія

10,2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Географія або Іноземна мова

10,4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0,05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання10570 грн за рікТермін навчання: 4 роки