Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

051

Спеціальність/Спеціалізація

Економіка/Економічна аналітика та бізнес-статистика

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

70

Знання

Студенти, які навчаються за спеціалізацією «Економічна аналітика та бізнес-статистика», засвоюють знання у галузі сучасної економіки на макро- і макрорівнях, методів аналізу та прийняття рішень у різних сферах ділової активності – маркетингу, виробництві, фінансах, використання сучасних комп’ютерних та Інтернет-технологій у роботі з різними джерелами даних.

Вміння і навики

Студенти спеціалізації «Економічна аналітика та бізнес-статистика» набувають навиків вирішення облікових та аналітичних задач у бізнес-середовищі, діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування з використанням сучасних комп’ютерних технологій і прикладних програм, оцінки економічних і фінансових ризиків у різних сферах професійної діяльності, підготовки та презентації аналітичних звітів з питань соціально-економічної політики та стратегій розвитку на макро- і макрорівнях, реалізації власних бізнес-ідей та соціального підприємництва.

Компетенції і працевлаштування

Випускники бакалаврату спеціалізації «Економічна аналітика та бізнес-статистика» здатні забезпечувати бізнес-менеджмент, органи державної влади та місцевого самоврядування, некомерційні організації якісною інформацією аналітичного характеру для ухвалення поточних і стратегічних управлінських рішень.

Випускники мають змогу обіймати посади аналітика з дослідження ринку, фахівця з економіки, обліку та аналізу в економічних, фінансово-облікових та аналітичних службах бізнес-сектору економіки, державного управління, консалтингових, маркетингових, соціологічних компаніях.

Поглиблене вивчення професійної англійської мови забезпечує бакалаврам з економічної аналітики та бізнес-статистики можливості працевлаштування в аналітичних підрозділах міжнародних компаній та вітчизняних підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Основні дисципліни, що вивчаються

 1. Макроекономіка
 2. Мікроекономіка
 3. Міжнародна економіка
 4. Господарське і соціальне право
 5. Інформатика
 6. Фінанси
 7. Гроші і банківництво
 8. Економіка підприємства
 9. Маркетинг
 10. Менеджмент
 11. Статистика ( з використанням Excel )
 12. Економетрія
 13. Прогнозування соціально-економічних процесів
 14. Бухгалтерський облік
 15. Фінансовий облік
 16. Управлінський облік
 17. Автоматизація обліку ( 1C: )
 18. Статистичний аналіз ( пакет SPSS )
 19. Аналіз даних у середовищі R
 20. Аналіз господарської діяльності
 21. Бізнес-статистика
 22. Аналіз економічних ризиків
 23. Візуалізація даних
 24. Моделювання в економіці (пакет STATISTICA)
 25. Фінансова і банківська статистика (з використанням Excel)
 26. Аналіз ринку праці
 27. Аналіз ринків товарів та послуг
 28. Статистика оподаткування і податкова звітність
 29. Професійна іноземна мова

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10,35Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Географія або Іноземна мова

10,3Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання8624 грн за рікТермін навчання: 4 роки