Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

051

Спеціальність/Спеціалізація

Економіка/Економічна кібернетика

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

80

Знання

Студенти, що навчаються за спеціалізацією «Економічна кібернетика», засвоюють знання з різних галузей економіки та економіко-математичного моделювання, прогнозування соціально-економічних процесів, дослідження операцій в економіці та інформаційних технологій.

Вміння і навики

Студенти набувають знань, вмінь та практичних навичок з методів аналізу, прогнозування та оптимального управління фінансово-економічними та економіко-виробничими системами; навичок у сфері комп’ютерних технологій та інформаційних систем з метою розв’язання теоретичних та прикладних задач у галузі економіки.

Компетенції і працевлаштування

Випускники спеціалізації «Економічна кібернетика» завдяки циклу дисциплін професійної та практичної підготовки можуть виконувати професійні обов’язки у системах вироблення рішень та обіймати первинні посади у галузі економіки, розробляти та експлуатувати обчислювальні системи та комп’ютерні програми.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Макроекономіка
 2. Мікроекономіка
 3. Економіка підприємства
 4. Економіка України
 5. Міжнародна економіка
 6. Інформатика
 7. Математичний аналіз
 8. Лінійна алгебра і аналітична геометрія
 9. Теорія ймовірності і математична статистика
 10. Оптимізаційні методи і моделі
 11. Економетрія
 12. Статистика
 13. Бухгалтерський облік
 14. Фінанси
 15. Гроші і банківництво
 16. Маркетинг
 17. Менеджмент
 18. Дослідження операцій
 19. Прогнозування соціально-економічних процесів
 20. Моделювання економіки
 21. Економічна кібернетика
 22. Технологія проектування і адміністрування баз і сховищ даних
 23. Моделювання економічної динаміки
 24. Системи прийняття рішень
 25. Алгоритмізація та програмування
 26. Математична економіка
 27. Фінансова математика
 28. Інвестування та його оптимізаційні моделі
 29. Економічний ризик
 30. Управління проектами інформатизації
 31. Інтернет-технології для бізнесу
 32. WEB-програмування
 33. Логістика
 34. Адаптивні моделі економіки
 35. Інформаційні системи і технології в управлінні
 36. Інформаційна безпека

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10,35Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Географія або Іноземна мова

10,3Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання8624 грн за рікТермін навчання: 4 роки