Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

014

Спеціальність/Спеціалізація

Середня освіта/Фізика

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

100

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Середня освіта/Фізика», засвоюють знання з фізики та астрономії, математики, хімії, інформаційних технологій і програмування, а також педагогіки і психології, викладацької майстерності, методики навчання фізики та астрономії у загальноосвітніх навчальних закладах.

 

Вміння і навики

Студенти у процесі навчання набувають таких умінь та навиків:

– здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у викладанні фізики та астрономії, що передбачає застосування теорій загальної і теоретичної фізики, методів педагогічної діяльності;

– уміння застосовувати математичні знання для освоєння теоретичних основ сучасної фізики і для запису якісних та кількісних співвідношень між фізичними величинами;

– здатність використовувати навички роботи з комп’ютером та знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для вирішення експериментальних і практичних завдань фізики та астрономії;

– здатність використовувати сучасну фізичну апаратуру та обладнання;

– здатність користуватися сучасними методами обробки, аналізу та синтезу інформації;

– здатність застосовувати знання психології та педагогіки, теоретичних основ методики викладання фізики та астрономії, особливостей викладацької майстерності в професійній діяльності.

 

Компетенції і працевлаштування

Випускники спеціальності «Середня освіта/Фізика» можуть працювати на таких посадах:

 • вчитель середнього навчально-виховного закладу;
 • викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • викладач професійно-технічного навчального закладу;
 • вихователь;
 • технік-лаборант.

Окрім того, отримані фундаментальні знання з фізики та астрономії, математики, хімії, інформаційних технологій і програмування дають змогу працювати у таких сферах діяльності:

 • застосування знань з фізики та астрономії у розробці, виробництві, експлуатації та обслуговуванні приладів електронної промисловості, складних комп’ютеризованих науково-дослідних комплексів;
 • обіймати посади інженерів, наукових співробітників у науково-дослідних та виробничих установах;
 • працювати програмістами в банках, податкових інспекціях та ін.;
 • працювати менеджерами у профільних установах.

Також випускники можуть продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

 

Основні дисципліни, що викладаються

І. Нормативні навчальні дисципліни

 1. Механіка
 2. Молекулярна фізика
 3. Електрика і магнетизм
 4. Оптика
 5. Атомна фізика
 6. Ядерна фізика
 7. Квантова механіка
 8. Електродинаміка
 9. Теоретична механіка
 10. Термодинаміка і статфізика
 11. Астрономія
 12. Методика викладання фізики
 13. Лабораторний практикум у середній школі
 14. Педагогіка
 15. Психологія
 16. Матаналіз
 17. Аналітична геометрія
 18. Лінійна алгебра, векторний та тензорний аналіз
 19. Диференціальні та інтегральні рівняння
 20. Методи математичної фізики
 21. Програмування
 22. Охорона праці (основи охорони праці, охорона праці в галузі)
 23. Безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа
 24. Охорона здоров’я дітей та шкільна гігієна
 25. Навчальна комп’ютерна практика
 26. Ознайомча педагогічна практика
 27. Педагогічна практика

ІІ. Дисципліни вільного вибору студента

 1. Програмування в середовищі ОС Linux / Програмування з використанням вільного програмного забезпечення
 2. Обчислювальні методи у фізиці / Чисельні методи мовою Python
 3. Загальна хімія / Загальна та неорганічна хімія
 4. Основи електроніки / Фізичні основи комп’ютерних систем
 5. Методика викладання астрономії / Методика навчання астрономії
 6. Основи педагогічних досліджень / Студентська наукова робота
 7. Формування викладацької майстерності / Педагогічна майстерність
 8. Мультимедійні засоби навчання / Інформаційно-комунікативні технології навчання
 9. Історія фізики / Методологія фізики в ретроспективі
 10. Концепція сучасної наукової картини світу / Методика організації позаурочної роботи з фізики та астрономії

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10,4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Фізика або Іноземна мова

10,2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0,05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання7647 грн за рікТермін навчання: 4 роки