Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

101

Спеціальність/Спеціалізація

Екологія

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

30

Знання

Студенти, навчаючись за спеціальністю «Екологія» засвоюють знання із різних галузей екології та інших фундаментальних природничих наук, у тім числі проблем охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

Вміння і навики

Студенти набувають теоретичних знань та практичних навиків в з різноманітних галузей екології, методів лабораторних і польових геоекологічних досліджень; вміння використовувати екологічні знання при оцінці стану різних компонентів довкілля та

Компетенції і працевлаштування

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у галузі «Екології», проводити польові та лабораторні дослідження.

Основні дисципліни, що викладаються

 • Біологія;
 • вступ до фаху;
 • геологія з основами геоморфології;
 • ґрунтознавство;
 • хімія з основами біогеохімії;
 • загальна екологія і середовищезнавство;
 • метеорологія та кліматологія;
 • техноекологія;
 • урбоекологія;
 • екологічна безпека;
 • моніторинг довкілля;

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Біологія

10,4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Хімія або Математика

10,2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0,05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання10570 грн за рікТермін навчання: 4 роки