Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

035

Спеціальність/Спеціалізація

Філологія/Англійська мова та література

Форма навчання

денна/заочна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

210/210

Знання

Глибинне   володіння англійською мовою набуте  в умовах  її  загального  та вибіркового багатоаспектного вивчення на практичних заняттях, лекціях і семінарах  зі спеціальних предметів, а також під час індивідуально підібраної  самостійної роботи,  вивчення літератури, історії та культури країн англомовного простору, зрізи функціонування англійської мови у сучасному світі,  виконання трьох курсових проектів,  глибоке вивчення другої іноземної мови.

Вміння і навики

Повноцінне володіння усіма видами мовленнєвої діяльності  двома іноземними  мовами, навички викладання англійської мови, навички   перекладу.

Компетенція і працевлаштування

Експертна праця з мовою в одномовному та міжмовному режимах, різнорівневе викладання мови для різноманітних цілей, переклад, реферування, мовний супровід. тестування програмних продуктів.  Навчальні заклади  МОН України, мовні школи та центри, сектор інформаційних технологій, установи та підприємства у сферах бізнесу, виробництва  та послуг.

Основні дисципліни, що викладаються

практика англійської та другої іноземної мови,
заняття з окремих видів мовленнєвої діяльності,
основні та вибіркові філологічні дисципліни,
національна література,
предмети філологічного, психолого-педагогічного та загальноосвітнього циклів,
педагогічна та волонтерські практики

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Історія України

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Іноземна мова (Англійська мова)

10,45Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання20241 грн за рікТермін навчання: 4 роки
Заочна форма навчання14169 грн за рікТермін навчання: 4 роки