Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

072

Спеціальність/Спеціалізація

Фінанси, банківська справа та страхування

Форма навчання

денна/заочна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

480/100

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю “Фінанси, банківська справа та страхування”, засвоюють знання з різних галузей фінансової науки та інших фундаментальних соціально-економічних наук.

Вміння і навики

Студенти набувають практичних навичок із застосування теоретичних знань для розв’язання різноманітних проблем у сфері фінансів.

Компетенції і працевлаштування

Випускники спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” можуть працювати на різноманітних посадах у сфері фінансів, як у державному, так і приватному секторах.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Економічна теорія
 2. Макроекономіка
 3. Мікроекономіка
 4. Історія фінансів
 5. Теорія фінансів
 6. Фінансова звітність
 7. Інвестування
 8. Гроші і кредит
 9. Страхування
 10. Банківська система
 11. Фінансовий ринок
 12. Державні фінанси
 13. Фінанси підприємств
 14. Бюджетування
 15. Місцеві фінанси
 16. Казначейська справа
 17. Митна справа
 18. Фінансова безпека суб’єктів господарювання
 19. Центральний банк і грошово-кредитна політика
 20. Стратегічне управління фінансами
 21. Податкова політика
 22. Фінансовий менеджмент
 23. Фінансова санація і банкрутство
 24. Іпотечний ринок
 25. Управління фінансовою сталістю
 26. Платіжні системи
 27. Податкова система

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10,35Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Географія або Іноземна мова

10,3Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання12414 грн за рікТермін навчання: 4 роки
Заочна форма навчання8690 грн за рікТермін навчання: 4 роки