Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

029

Спеціальність/Спеціалізація

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

25

Знання

Студенти, що навчаються за спеціалізацією «Бібліотекознавство, бібліографознавство та інформаційна діяльність», засвоюють знання з різних галузей інформаційної діяльності та бібліотечної справи, інших фундаментальних дисциплін загальної гуманітарної та соціально-економічної підготовки, основ інформаційних сервісів і технологій.

Вміння і навики

Студенти набувають практичних навичок з організації бібліотечної справи, методик аналітико-синтетичної обробки документів, основ інформаційного сервісу.

Компетенції і працевлаштування

Випускники спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (спеціалізація «Бібліотекознавство, бібліографознавство, інформаційна діяльність») мають можливість працювати у інформаційно-бібліотечних та архівних установах різного рівня (бібліотеках, інформаційних агенціях, архівах тощо), науково-дослідних установах відповідного профілю; мають змогу вступити в магістратуру.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Документознавство
 2. Теорія і методологія формування інформаційного суспільства
 3. Бібліотека ВНЗ як інформаційний центр
 4. Історія української книги
 5. Особливості функціонування основних типів бібліотек
 6. Історія бібліотечної справи зарубіжних країн
 7. Допоміжно-практичні дисципліни бібліотекознавства та інформаційних наук
 8. Інформаційні технології в бібліотеках та дистанційні сервіси
 9. Теоретико-методичні основи бібліографії
 10. Організація бібліотечної справи
 11. Спеціалізовані бібліотечні зібрання
 12. Історія бібліотечної справи в Україні
 13. Бібліотечне краєзнавство
 14. Інформаційні системи та мережі
 15. Історія світової бібліографії
 16. Історія української бібліографії
 17. Історія бібліотечної справи Львівщини
 18. Менеджмент інформаційних ресурсів
 19. Правові аспекти бібліотечної діяльності
 20. Бібліотекознавство
 21. Основи бібліопсихології
 22. Бібліографознавство
 23. Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі)
 24. Основи наукових досліджень
 25. Методика архівного пошуку
 26. Практика книжкового пам’яткознавства
 27. Книгознавча спадщина Івана Франка
 28. Архівознавство
 29. Методика роботи з архівними документами Архівознавство
 30. Електронні видання
 31. Основи редагування
 32. Теорія соціальних комунікацій
 33. Реклама і промоція інформаційно-бібліотечних послуг

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,45Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Історія України

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Іноземна мова або Географія

10,2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання10570 грн за рікТермін навчання: 4 роки