Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

051

Спеціальність/Спеціалізація

Економіка/Інформаційні технології в бізнесі

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

50

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Економіка» (спеціалізація «Інформаційні технології в бізнесі»), засвоюють знання з різних галузей економіки та інших фундаментальних природничих наук, програмування, моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів, статистики та інформаційних технологій.огій.

Вміння і навики

Студенти, набувають практичних навичок використання сучасних комп’ютерних інформаційних технологій у різних сферах людської діяльності, проектування інформаційних систем для бізнесу, програмування та використання інформаційних систем для вирішення економічних задач, побудови структурних і прикладних математичних моделей дослідження об’єктів на макро- та мікрорівнях.

Компетенції і працевлаштування

Випускники, спеціальності «Економіка» (спеціалізація «Інформаційні технології в бізнесі») можуть: обрати професію, що пов’язана із розробкою програмного забезпечення, інформаційних послуг, програмно-апаратних рішень для прикладних задач , експлуатацією програмного забезпечення, обіймати посади фахівців-управлінців, економістів-аналітиків у банківських, страхових та кредитних установах; займатись науковою роботою в різноманітних науково-дослідних інститутах в галузі економіки.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Вища математика
 2. ТЙМС
 3. Дискретний аналіз
 4. Оптимізаційні методи та моделі
 5. Економетрія
 6. Дослідження операцій
 7. Моделювання економіки
 8. Прогнозування соціально-економічних процесів
 9. Теорія випадкових процесів
 10. Моделі економічної динаміки
 11. Ризикологія
 12. Вступ до фаху
 13. Інформатика
 14. Алгоритмізація та програмування
 15. Об’єктно-орієнтоване програмування
 16. Технології проектування та адміністрування БД і СД
 17. Комп’ютерні мережі
 18. Комп’ютерна графіка
 19. Технології Інтернет
 20. Web-дизайн та Web-програмування
 21. Управління проектами інформатизації
 22. Інформаційні системи в управлінні
 23. Захист інформації в інформаційних системах
 24. Системи підтримки прийняття рішень
 25. Комп’ютерний аналіз фінансових ринків
 26. Експертні системи
 27. Архітектура ІТ-підприємства
 28. Імітаційне моделювання економічних систем
 29. Моніторинг ІТ-технологій
 30. Топологія економічних структур: аналіз та моделювання
 31. Інформаційні системи у фінансах
 32. Адміністрування інформаційних систем і мереж
 33. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10,35Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Географія або Іноземна мова

10,3Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання8624 грн за рікТермін навчання: 4 роки