Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

051

Спеціальність/Спеціалізація

Економіка/Міжнародна економіка

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

80

Знання

Студенти, що навчаються за спеціалізацією «Міжнародна економіка», засвоюють знання з різних галузей економіки – макроекономіки, мікроекономіки, статистики, обліку, міжнародної економіки, міжнародних фінансів, міжнародного економічного права, вивчають дві іноземні мови (англійську та другу за вибором), інформаційні системи та технології на міжнародних ринках.

Вміння і навики

Студенти набувають практичних вмінь і навиків з організації і планування міжнародної економічної діяльності підприємства, обліку та аудиту міжнародних економічних операцій, прогнозування можливих конфліктних і кризових ситуацій у міжнародній економічній діяльності, організації експорту/імпорту товарів і послуг, міжнародної фінансово-інвестиційної діяльності, забезпечення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняної продукції, адаптації міжнародних стандартів та нормативів у діяльності вітчизняних підприємств.

Компетенції і працевлаштування

Випускники спеціалізації «Міжнародна економіка» мають змогу працювати у вітчизняних компаніях, які здійснюють різні види зовнішньо-економічної діяльності, у закордонних підрозділах транснаціональних корпорацій, банків та консалтингових компаній, органах державної влади, торгових представництвах України за кордоном. Можливості працевлаштування випускників спеціалізації помітно розширюються завдяки вільному володінню двома іноземними мовами.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Макроекономіка
 2. Мікроекономіка
 3. Економіка зарубіжних країн
 4. Статистика
 5. Економіка підприємства
 6. Бухгалтерський облік
 7. Гроші і банківництво
 8. Менеджмент
 9. Міжнародна економіка
 10. Міжнародне економічне право
 11.  Професійна іноземна мова (англійська)
 12. Друга іноземна мова (німецька, іспанська, французька)
 13. Міжнародні фінанси
 14. Міжнародний маркетинг
 15. Облік і аудит у зарубіжних країнах
 16. Міжнародний економічний аналіз
 17. Міжнародна економічна діяльність України
 18.  Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 19. Облік зовнішньоторговельних операцій
 20. Зовнішня торгівля і міжнародна інвестиційна діяльність
 21. Інформаційні системи і технології на міжнародних ринках
 22. Міжнародна сертифікація товарів і послуг
 23. Фінансові системи зарубіжних країн

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10,35Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Географія або Іноземна мова

10,3Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання18075 грн за рікТермін навчання: 4 роки