Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

061

Спеціальність/Спеціалізація

Журналістика

Форма навчання

денна/заочна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

150/100

Знання

Студенти, які навчаються за спеціальністю «Журналістика», здобувають знання у сфері теорії та практики журналістики, сучасного журналістикознавства, соціальних комунікацій. Це дозволяє їм орієнтуватися у явищах, інноваційних процесах у сфері засобів масової інформації, суспільно-політичних подіях, світових процесах глобалізації та інформатизації.

 

Основні дисципліни, що викладаються

1. Вступ до журналістики

2. Теорія і методика журналістської творчості

3. Історія української журналістики

4. Журналістикознавство

5. Соціальні комунікації та комунікаційні технології

6. Публіцистика у блогах

7. Організація роботи прес-служби

8. Практична стилістика української мови

9. Журналістська майстерність

10. Радіокомунікація: теорія і новітні практики

11. Телерадіореклама

12. Основи дикторської майстерності

13. Телекомунікація: теорія і новітні практики

14. Українська мова в ЗМІ (в т.ч. професійне спілкування)

15. Іноземна мова

16. Філософія

17. Політологія

18. Візуальна комунікація: зарубіжні моделі і практика

19. Інформаційні війни

20. Психологія конфлікту

21. Спортивна журналістика

22. Моніторингова журналістика

23. Проблемні питання українського правопису

24. Зарубіжна журналістика: історія, теорія, сучасна практика

25. Інфографіка новинного дизайну

26. Журналістська етика

27. Медіаекономіка зарубіжних країн

28. Слов’янські мови

29. Фотожурналістика в системі ЗМК

30. Брендменеджмент у ЗМІ

31. Сторітелінг в нових медіях

32. Видатні постаті світових мас-медій

33. Текстознавство

34. Соціологія масової комунікації

35. Історія світової літератури та публіцистики

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,45Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Історія України

10,2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Творчий конкурс

10,25Вага предметів сертифікату
2130Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання13044 грн за рікТермін навчання: 4 роки
Заочна форма навчання9131 грн за рікТермін навчання: 4 роки