Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

111

Спеціальність/Спеціалізація

Математика/Комп’ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

22

Знання

Освітня програма “Комп’ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор” включає фундаментальну математичну підготовку з подальшим акцентом на сучасних застосуваннях математики, орієнтує на модерні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: комп’ютерна алгебра, криптологія, теорія ігор та дослідження операцій.

Особливості та відмінності програми:

Акценти у програмі робляться на вивченні теоретичних основ інформатики, алгебраїчних аспектів криптографії та застосуванні методів дискретної математики, символьних і ймовірнісних алгоритмів, теоретико-ігрового й економетричного моделювання для аналізу даних і одержання оптимальних розв’язків прикладних задач.

Основні дисципліни, що викладаються

Дисципліни фахової та професійної підготовки:

Математичний аналіз І: функції однієї змінної (12 кредитів ЄКТС),
Аналітична геометрія та лінійна алгебра (8 кредитів ЄКТС),
Дискретна математика (7 кредитів ЄКТС),
Інформатика і програмування (7 кредитів ЄКТС),

Математичний аналіз ІІ: функції багатьох змінних (6 кредитів ЄКТС),
Диференціальні рівняння (4 кредитів ЄКТС),
Алгебра і теорія чисел (4 кредити ЄКТС),
Топологія (4 кредити ЄКТС),
Рівняння в частинних похідних (4 кредитів ЄКТС),
Функціональний аналіз та теорія міри (7 кредитів ЄКТС),
Теорія ймовірностей, математична статистика та випадкові процеси (9 кредитів ЄКТС),

Оптимізація: алгоритми і застосування (4 кредити ЄКТС), Методи і алгоритми обчислень (4 кредити ЄКТС), Навчальна практика (з інформатики) (3 кредити ЄКТС), Обчислювальна практика (3 кредити ЄКТС), Навчальна практика (з програмування) (3 кредити ЄКТС), Виробниса практика (6 кредитів ЄКТС). Загальна алгебра (4 кредити ЄКТС), Диференціальна геометрія (4 кредити ЄКТС), Теорія функцій комплексної змінної (3 кредити ЄКТС), Обчислювальна алгебраїчна геометрія (5 кредитів ЄКТС), Фрактальна геометрія (4 кредити ЄКТС), Об’єктно-орієнтоване програмування (8 кредитів ЄКТС), Формальні мови та коди (5 кредитів ЄКТС), Логіка та її застосування (3 кредити ЄКТС), Лінійне програмування та матричні ігри (4 кредити ЄКТС)

Дисципліни спеціальної фахової підготовки:

Теорія ігор та досдідження операцій (8 кредитів ЄКТС), Алгебраїчні та арифметичні основи криптографії (3 кредити ЄКТС), Алгоритмічна теорія графів (3 кредити ЄКТС), Практика з комп’ютерної статистики (3 кредити ЄКТС), Математичне моделювання соціально-економічних систем (4 кредити ЄКТС), Теорія соціального вибору (3 кредити ЄКТС), Теоретико-числові алгоритми криптографії (3 кредити ЄКТС), Математична теорія кооперативних ігор (4 кредити ЄКТС), Курсова робота з комп’ютерної алгебри, криптології та теорії ігор (9 кредитів ЄКТС),

Дисципліни загальної підготовки:

Українська мова (за професійним спрямуванням) (3 кредити ЄКТС), Історія України(3 кредити ЄКТС), Історія української культури (3 кредити ЄКТС), Філософія (3 кредити ЄКТС), Політологія (3 кредити ЄКТС), Фізична культура (3 кредити ЄКТС), Іноземна мова (12 кредитів ЄКТС).

 

Працевлаштування

Робочі місця в компаніях, малих підприємствах та інститутах фінансового, науково-технологічного та інформаційного сектору на посадах аналітика, дослідника, консультанта з питань захисту інформації та прийняття рішень.

Подальше навчання

Магістерські програми у галузі математики та статистики з спеціальностей 113 “Прикладна математика”, 111 “Математика”, 112 “Статистика”, а також споріднені міждисциплінарні програми з спеціальностей 051 “Економіка”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 122 “Комп’ютерні науки”, 124 “Системний аналіз” 014 “Середня освіта (математика, інформатика).

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10,4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Фізика або Іноземна мова

10,2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0,05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання7647 грн за рікТермін навчання: 4 роки