Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

101

Спеціальність/Спеціалізація

Екологія/Екологія землекористування і агробізнес

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Молодший спеціаліст

Ліцензійний обсяг

15

Знання

Основні положення екологічного законодавства України; постанови, документи, стандарти та інші матеріали, які регламентують порядок, способи, схеми проведення відбору проб компонентів природного середовища; метрологічні характеристики різних методів аналізу; гранично допустимі концентрації шкідливих компонентів, а також мають змогу продовжити навчання у вищих навчальних закладах за освітнім рівнем “Бакалавр” в рамках спеціальності “Екологія” та “Географія”.

 

Основні дисципліни, що викладаються

1. Загальна біологія
2. Метеорологія та кліматологія
3. Загальна хімія, аналітична хімія, фізико-хімічний аналіз, методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища
4. Геологія з основами геоморфології
5. Гідрологія
6. Ґрунтознавство
7. Геохімія довкілля
8. Ландшафтна екологія
9. Моніторинг довкілля
10. Охорона навколишнього середовища
11. Заповідна справа
12. Екологічне законодавство та експертиза
13. Збалансоване природокористування
14. Топографія з основами картографії
15. Економіка природокористування
16. Техноекологія
17. Урбоекологія
18. Екологія людини
19. Екологічна безпека
20. Основи сільськогосподарського виробництва
21. Основи агробізнесу і маркетингу в АПК
22. Основи землеустрою
23. Основи оцінки земель
24. Земельно-кризові ситуації
25. Екологія землекористування
26. Охорона земель
27. Основи фізичної географії

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

11Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Біологія або Географія

11Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання5486 грн за рікТермін навчання: 3 роки