Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

073

Спеціальність/Спеціалізація

Менеджмент/Менеджмент організацій і адміністрування. Інформаційні системи у менеджменті

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

220

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент», отримують знання з менеджменту, економіки та інших фундаментальних наук.

Вміння і навики

Студенти набувають вмінь та практичних навичок із застосування сучасних менеджерських технологій в сфері управління розвитком організації, набувають здатності вирішувати проблеми та завдання управлінської та соціальної діяльності.

Компетенції і працевлаштування

Випускники спеціалізації «Менеджмент» можуть займатись практичною роботою в різноманітних організаціях і установах, в галузі економіки і управління, зокрема на промислових та сільськогосподарських підприємствах, фінансово-кредитних установах, торгово-посередницьких організаціях, підприємствах з іноземними інвестиціями. Випускники-бакалаври можуть продовжити навчання в магістратурі, яка є на даній спеціальності.

Основні дисципліни, що викладаються

1) Основи менеджменту
2) Організація підприємницької діяльності
3) Державне та регіональне управління
4) Операційний менеджмент
5) Управління зовнішньоекономічною діяльністю
6) Управління людськими ресурсами
7) Стратегічне управління
8) Економічний аналіз і обґрунтування господарських рішень
9) Управління інноваціями
10) Макроекономіка
11) Мікроекономіка
12) Господарсько-правове адміністрування
13) Маркетинг
14) Маркетинговий менеджмент
15) Гроші, банківництво і страхування
16) Фінанси та оподаткування
17) Економіка підприємства
18) Облік і аудит
19) Інформаційні системи та технології
20) Вища та прикладна математика
21) Теорія ймовірностей і математична статистика
22) Безпека життєдіяльності (Безпека життєдіяльності, цивільний захист)
23) Охорона праці (охорона праці та охорона праці в галузі)
24) Статистика
25) Виробнича практика

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10,35Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Географія або Іноземна мова

10,3Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання11248 грн за рікТермін навчання: 4 роки