Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

075

Спеціальність/Спеціалізація

Маркетинг

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

70

Знання

Студенти спеціальності «Маркетинг» отримують знання про сутність маркетингу, основні напрямки його використання в діяльності підприємств; процес прийняття рішення споживачем та основні мотиваційні чинники його поведінки; елементи комплексу маркетингу та можливості реалізації маркетингових стратегій; типи ринків, особливості їх сегментування та методи проведення маркетингових досліджень.

Вміння і навики

Студенти набувають практичних навичок з організації та проведення різного типу маркетингових досліджень, збору та аналізу маркетингової інформації, аналізу маркетингового середовища, вибору цільових ринків, використання маркетингових операцій на місцях своєї постійної роботи, вибору постачальників, розробки рекламних кампаній, прогнозування поведінки споживачів та ситуації на ринку.

Компетенції і працевлаштування

До основних завдань, які зможуть вирішувати випускники університету спеціальності «Маркетинг» у майбутній професійній діяльності, належать: посередницька діяльність у торгівлі товарами широкого асортименту; надання інформаційних послуг; операції з нерухомим майном; діяльність у сфері зв’язків із громадськістю; консультування з питань комерційної діяльності; наукові дослідження та розробки; дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук; рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку; посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; виявлення громадської думки; організація конгресів і торговельних виставок; адміністративна та допоміжна офісна діяльність; державне управління загального характеру.

Випускники, спеціальності «Маркетинг» можуть обіймати посади вищого та середнього управлінського рівня в підрозділах маркетингу, постачання, збуту, реклами, розробки нових товарів, ціноутворення; торгівельних агентів; брокерів; закупівельників; організаторів зі збуту та постачання; агентів з реклами; торгівельних інспекторів; агентів з комерційних послуг та торговельних брокерів; комівояжерів; мерчандайзерів; помічників керівників виробничих та інших основних підрозділів.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Маркетинг
 2. Маркетинг промислового підприємства
 3. Маркетингове ціноутворення
 4. Поведінка споживача
 5. Маркетингова політика розподілу
 6. Маркетингова товарна політика
 7. Маркетингові дослідження
 8. Маркетинг послуг
 9. Маркетингові комунікації
 10. Економіка та організація торгівлі
 11. Логістика
 12. Маркетинговий аудит
 13. Інфраструктура товарного ринку
 14. Маркетинг ринку нерухомості
 15. Маркетингове планування
 16. Маркетинг закупівель
 17. Маркетинг у банках
 18. Маркетинг на фінансових ринках
 19. Економетрія
 20. Електронная комерція
 21. Фінансова економіка
 22. Макроекономіка
 23. Мікроекономіка
 24. Економіка підприємства
 25. Менеджмент

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10,35Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Географія або Іноземна мова

10,3Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання8624 грн за рікТермін навчання: 4 роки