Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

111

Спеціальність/Спеціалізація

Математика/Математика. Математична економіка та економетрика

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

58

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Математика»/спеціалізація «Математична економіка та економетрика», засвоюють знання з різних галузей математики, основ статистики та інформатики, програмування (MATLAB, Maple, Phyton), мікро- та макроекономіки. Вивчають економетричне моделювання та прогнозування економічних і соціальних процесів, пакети STATA і R в економіці. Знають основи теоретико-ігрового моделювання та оптимального керування біологічними, економічними і соціальними системами.

Компетенції і працевлаштування:

Освітньо-професійна програма призначена для підготовки бакалаврів в галузі математичної економіки (математичного моделювання соціальних і економічних процесів), економетрики і комп’ютерних методів аналітичної обробки бізнес-інформації. Основними розділами програми є: опуклі структури, математична оптимізація, економетрика, теорія часових рядів і економетричне прогнозування, теорії ігор, математична теорія споживання і теорія фірми (мікроекономіка 2), комп’ютерні методи обробки економічної інформації і застосування аналітичних технологій в задачах стратегічного управління фірмою. За основу бакалаврської освітньої програми взято курси відповідних програм університетів Європи.

Випускники освітньої програми отримують фундаментальну підготовку з математики, основ економічного та економетричного ананалізу і навички її застосування для розв’язання економічних та управлінських завдань. Після закінчення освітньої програми випускники мають змогу продовжити навчання на магістерських програмах з математики, прикладної математики, прикладної економіки в університетах України і за кордоном. Після закінчення освітньої програми присвоюється кваліфікація:

Бакалавр математики (спеціалізація математична економіка та економетрика).

Основні дисципліни, що викладаються

1. Математичний аналіз
2. Алгебра і теорія чисел
3. Дискретна математика і логіка
4. Геометрія і топологія
5. Сучасні економетричні методи моделювання
6. Диференціальні рівняння
7. Математична теорія кооперативних ігор
8. Системи комп’ютерної математики
9. Опуклі структури: теорія і застосування
10. Математична теорія некооперативних ігор
11. Економетрика
12. Економетричне прогнозування
13. Функціональний аналіз і теорія міри
14. Теорія ймовірності і математична статистика
15. Математична оптимізація
16. Теорія переговорів та її застосування
17. Застосування пакетів EViews, STATA, SPSS в економіці
18. Програмування на мовах Python і R
19. Основи інформатики

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10,4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Фізика або Іноземна мова

10,2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0,05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання7647 грн за рікТермін навчання: 4 роки