Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

014

Спеціальність/Спеціалізація

Середня освіта/Середня освіта (Математика)

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

40

Характеристика бакалаврської освітньо-професійної програми «Математика та освітні вимірювання»

Предметна область (обсяг відповідного компоненту у відсотках від загального обсягу програми)  Середня освіта: математика, статистика та інформатика, педагогіка та методика викладання, інше (50:15:20:15).

Основний фокус програми та спеціалізації:      Загальна освіта в області математики та дидактики із спеціалізацією “Математика та освітні вимірювання”.

Орієнтація програми:  Освітня програма включає фундаментальну математичну підготовку з подальшим акцентом на дидактиці математики, орієнтує на модерну спеціалізацію “Математика та освітні вимірювання”, у рамках якої можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Особливості та відмінності програми:   Акценти у програмі робляться на вивченні методики викладання математики в середній школі, застосуванні статистичних методів та інформаційних технологій в освітніх вимірюваннях.

Компетенції і працевлаштування:

Працевлаштування:     Робочі місця в закладах середньої освіти на посаді вчителя математики;  діяльність у сфері моніторингу та оцінки якості освіти на посадах аналітика, фахівця з освітніх вимірювань.

Подальше навчання:      Магістерські програми у галузі педагогіки, математики та статистики з спеціальностей 014 “Середня освіта (математика, інформатика), 111 “Математика”, 112 “Статистика”, 113 “Прикладна математика”, а також споріднені міждисциплінарні програми з спеціальностей 051 “Економіка”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 122 “Комп’ютерні науки”, 124 “Системний аналіз”, 126 “Інформаційні системи та технології”.

 

Основні дисципліни, що викладаються

Дисципліни фахової та професійної підготовки:

Математичний аналіз І: функції однієї змінної (16 кредитів ЄКТС),

Аналітична геометрія (9 кредитів ЄКТС),

Лінійна алгебра (8 кредитів ЄКТС),

Дискретна математика (3 кредити ЄКТС),

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа) (3 кредити ЄКТС),

Математичний аналіз ІІ: функції багатьох змінних (12 кредитів ЄКТС),

Диференціальні рівняння (8 кредитів ЄКТС),

Алгебра і теорія чисел (3 кредити ЄКТС),

Топологія (5 кредитів ЄКТС),

Рівняння в частинних похідних (8 кредитів ЄКТС),

Функціональний аналіз (6 кредитів ЄКТС),

Теорія ймовірностей (4 кредити ЄКТС),

Варіаційне числення (5 кредитів ЄКТС),

Історія та методологія математики (4 кредити ЄКТС),

Навчальна практика (з інформатики) (3 кредити ЄКТС),

Навчальна (обчислювальна) практика (3 кредити ЄКТС),

Навчальна практика (з програмування) (3 кредити ЄКТС),

Педагогічна практика (6 кредитів ЄКТС).

Загальна алгебра (4 кредити ЄКТС),

Інформатика і програмування (8 кредитів ЄКТС),

Диференціальна геометрія (4 кредити ЄКТС),

Теорія функцій комплексної змінної (7 кредитів ЄКТС),

Математика у середній школі (5 кредитів ЄКТС),

Основи геометрії  (4 кредити ЄКТС),

Об’єктно-орієнтоване програмування (6 кредитів ЄКТС),

Загальна фізика (8 кредитів ЄКТС),

Логіка та її застосування (3 кредити ЄКТС),

Математичний практикум (4 кредити ЄКТС)

 

Дисципліни спеціаліальної фахової підготовки:

Теорія міри (3 кредити ЄКТС),

Педагогіка (3 кредити ЄКТС),

Методика викладання математики (4 кредити ЄКТС),

Математична статистика та освітні вимірювання (6 кредитів ЄКТС),

Практика з освітніх вимірювань (3 кредити ЄКТС),

Педагогічна психологія (3 кредити ЄКТС),

Математико-статистичні методи в педагогічних вимірюваннях (5 кредитів ЄКТС),

Курсова робота з математики та освітніх вимірювань (6 кредитів ЄКТС),

 

Дисципліни загальної підготовки:

Українська мова (за професійним спрямуванням) (3 кредити ЄКТС),

Історія України(3 кредити ЄКТС),

Історія української культури (3 кредити ЄКТС),

Філософія (3 кредити ЄКТС),

Політологія (3 кредити ЄКТС),

Фізична культура (3 кредити ЄКТС),

Іноземна мова (12 кредитів ЄКТС),

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10,4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Фізика або Іноземна мова

10,2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0,05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання7647 грн за рікТермін навчання: 4 роки