Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

153

Спеціальність/Спеціалізація

Мікро- та наносистемна техніка

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

75

Знання

Студенти спеціальності «Мікро- та наносистемна техніка» матимуть підготовку з фізики, вищої математики, комп’ютерної техніки і програмування, напівпровідникової та сенсорної електроніки, фізичної та біомедичної електроніки, іноземних мов, економіко-гуманітарних дисциплін. Курсові та дипломні роботи студентів охоплюють різні галузі сучасної електроніки: комп’ютерне моделювання фізичних процесів, фізику медико-біологічних систем, матеріали напівпровідникової електроніки, сенсорну електроніку.

 

Основні дисципліни, що викладаються

1. Вища математика

2. Загальна фізика

3. Програмування та алгоритмічні мови

4. Обчислювальна техніка та автоматизація експерименту

5. Основи комп’ютерної електроніки та архітектура комп’ютерів

6. Теорія ймовірності та математична статистика

7. Теорія електричних та електронних кіл

8. Вступ до фізики твердого тіла

9. Вакуумна і плазмова електроніка

10. Квантова електроніка

11. Фізика напівпровідників

12. Аналогова і цифрова схемотехніка

13. Мікропроцесорна техніка

14. Оптоелектроніка

15. Матеріали електронної техніка

16. Фізичні основи методів медичної діагностики

17. Моделювання в електроніці

18. Твердотільна електроніка

19. Теорія електромагнітного поля

20. Біофізика

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10,4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Фізика або Іноземна мова

10,2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0,05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання7647 грн за рікТермін навчання: 4 роки