Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

027

Спеціальність/Спеціалізація

Музеєзнавство, пам’яткознавство

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

50

Знання

Студенти обізнані з основними розділами гуманітарних і соціально-економічних наук; володіють професійною термінологією з музеєзнавства, пам᾽яткознавства та краєзнавства; знають нормативно-правову базу музейної та пам’яткоохоронної справи, визначену українським та міжнародним законодавством; знають базові та методичні прийоми проведення екскурсій; володіють навичками і вміннями візуального спілкування з музейними експонатами; знають різноманітні методи, форми, засоби організації творчої роботи та активного залучення до неї школярів; володіють методикою проектування музейно-виставкового комплексу; володіє іноземними мовами відповідно до вимог кожного рівня.

Вміння і навики

Студенти вміють:

  • використовувати культурний потенціал середовища в наданні допомоги особистості в її соціалізації та інкультурації; організовувати гурткову та краєзнавчу роботу в закладах освіти у взаємодії з музеєм;
  • проводити експертизу пам’яток музейного значення та включати їх до музейної збірки;
  • розробляти туристично-екскурсійні маршрути;
  • застосовувати потенціал музею в освітній та дозвіллєвій сферах;
  • розробляти музейні проекти соціальної, освітньої та дозвіллєвої спрямованості;
  • поєднувати традиційні методи навчання з мультимедійними засобами подачі інформації, засобами масової інформації.

 

Компетенції і працевлаштування

Студенти здатні розробити власний музейний проект та скласти заявку для отримання гранту; застосовують на практиці отримані знання в конкретних ситуаціях міжкультурної взаємодії, використовуючи комунікативні вміння англійської мови; організовують позакласну та позашкільну роботу у школі;  здатні брати участь у проектах музеїв різних типів і профілів для освоєння культурної і природної спадщини; усвідомлюють цінність та значущість культурної спадщини Львова як частини європейської та всесвітньої спадщини.

Основні дисципліни, що викладаються

Історія світових музеїв
Історія та культура Європи
Сучасна українська мова з практикумом
Іноземна мова
Друга іноземна мова
Історія матеріальної культури і побуту
Історія зарубіжного мистецтва
Основи науково-педагогічних досліджень
Педагогіка дозвілля
Методика організації гурткової та краєзнавчої роботи в закладах освіти
Основи міжособистісної комунікації
Педагогічна творчість
Основи пам’яткознавства
Експозиційна робота музеїв
Етнографія України
Музейний туризм
Менеджмент і маркетинг в музейній діяльності
Теорія і практика екскурсійної справи
Музейна педагогіка
Комп’ютерна графіка
Історія культури Львова

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Історія України

10,45Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Географія або Іноземна мова

10,2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання8500 грн за рікТермін навчання: 4 роки