Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

052

Спеціальність/Спеціалізація

Політологія

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

60

Знання

Студенти, що навчаються за напрямом «політологія», засвоюють фундаментальні та практичні знання з різних сфер політології.

Вміння і навики

Студенти, набувають практичних навичок з методів досліджень, з методів спостереження, опису, аналізу політичних явищ і процесів.

Компетенції і працевлаштування

Випускники, напряму «Політологія» можуть займатись науковою роботою в різноманітних науково-дослідних інститутах в галузі суспільно-політичних наук, а також на відповідних кафедрах вищих навчальних закладів; мають змогу вступити в Аспірантуру; завдяки циклу дисциплін з педагогіки та психології, мають змогу викладати суспільно-політичні дисципліни у освітніх установах різного рівня акредитації. Також студенти оволодівши необхідним обсягом фахових знань можуть працювати на державній службі і в практичних сферах політології – політ консультанти, політ технологи і т.д.

Основні дисципліни, що викладаються

1. Політична географія і геополітика
2. Зовнішня політика зарубіжних країн та України
3. Політичний процес
4. Політична соціологія
5. Партологія
6. Місцеве самоврядування
7. Політична влада
8. Політичні еліти та лідерство
9. Псефологія
10. Державне управління
11. Порівняльна політологія
12. Політичний аналіз і прогнозування
13. Політичні інститути: інструменти аналізу
14. Політичні режими сучасності
15. Партії та партійні системи

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Історія України

10,45Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Географія або Іноземна мова

10,2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання9888 грн за рікТермін навчання: 4 роки