Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

013

Спеціальність/Спеціалізація

Початкова освіта

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Молодший спеціаліст

Ліцензійний обсяг

75

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю “Початкова освіта” обізнані з основними розділами гуманітарних, психолого-педагогічних наук; знають історію педагогіки, загальну педагогіку, психологію та фахові методики початкової освіти; знають основні закономірності психічного розвитку і пізнавальної діяльності дитини; володіють методами, змістом та формами педагогічної роботи з дітьми молодшого шкільного віку.

Вміння і навики

Студенти володіють сучасними фаховими методиками навчання дітей початкової школи; вміють ефективно забезпечити проведення кваліфікованих досліджень у галузі педагогіки, психології та діагностики дітей молодшого шкільного віку; можуть використовувати інноваційні технології у навчальному процесі початкової школи;вміють використовувати різноманітні форми і методи навчального та виховного впливу у роботі з батьками.

Компетенції і працевлаштування

Випускники спеціальності “Початкова освіта” можуть вступити на відповідні кафедри вищих навчальних закладів; завдяки циклу дисциплін професійної підготовки, а також проходженню педагогічної практики, мають змогу працювати вчителями початкових класів; вихователями групи продовженого дня.

Основні дисципліни, що викладаються

Українська мова та іноземна мови за професійним спрямуванням
інформаційно – комунікаційні технології навчання, технічні засоби навчання
основи початкового курсу інформатики з елементами програмування
охорона праці
безпека життєдіяльності
основи екології
основи медичних знань
анатомія, фізіологія дітей шкільного віку
основи валеології
основи початкового курсу математики
основи початкового курсу природознавства
сучасна польська мова з практикумом
психологія(загальна, вікова, педагогічна)
педагогіка
основи корекційної педагогіки(дефектологія)
основи педагогічної майстерності
дитяча література з основами культури і техніки мовлення
методики навчання української, польскої, іноземної мов, математики, природознавства, навчання інформатики
методики навчання предметів “Я у світі” та “Основ здоров’я”
теорія та методика фізичного виховання
методика трудового навчання з практикумом
образотворче мистецтво з методикою навчання
музичне виховання з методикою навчання
основи ритміки і хореографії з методикою: каліграфія(графіка письма)
основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання.

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

11Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Історія України або Математика

11Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання7535 грн за рікТермін навчання: 2 роки