Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

053

Спеціальність/Спеціалізація

Психологія

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

90

Знання

Студенти, що навчаються за напрямом «Психологія» засвоюють знання з різних галузей психології та інших фундаментальних гуманітарних та природничих наук, основи математики, статистики.

Вміння і навики

Студенти набувають практичних умінь та навичок з методів психологічної діагностики, психологічного консультування та психологічної корекції клієнтів різного віку та особливостей, проведення індивідуальної та групової роботи.

Компетенції і працевлаштування

Бакалавр психології підготовлений до навчання в магістратурі та професійної діяльності у гуманітарній сфері, його робота полягає у реалізації психодіагностичних, психокорекційних та консультативних функцій. Випускники напряму «Психологія» можуть працювати у дошкільних та середніх освітніх закладах, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, закладах охорони здоров’я, спорту, соціальної реабілітації, на підприємствах та в організаціях виробничої та невиробничої сфери, у громадських організаціях. Бакалавр може обіймати посаду помічника психолога (консультанта) в закладах освіти, охорони здоров’я, підприємствах та організаціях, що займаються виробництвом та реалізацією послуг, в органах державного управління, консультативних фірмах, спортивних, виховних та реабілітаційних організаціях.

Основні дисципліни, що викладаються

Дефектологія
Диференційна психологія
Експериментальна психологія
Загальна психологія
Загальні розлади розвитку: проблеми психологічної допомоги
Інженерна психологія
Історія психології
Клінічна психологія
Медична психологія
Медіа-психологія
Мотивація поведінки та навчання
Нейропсихологія
Основи психологічної практики (практична психологія)
Методика викладання психології
Основи психотерапії
Основи сексології
Патопсихологія
Педагогічна психологія
Педагогічна психологія
Політична психологія
Практикум з загальної психології
Профорієнтація та профдобір
Психодіагностика
Психокорекція
Психологічна готовність дитини до школи
Психологічний інструментарій клінічного психолога
Психологічний супровід батьків дітей з особливими потребами
Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації
Психологічні експрес-діагностичні технології в системі управління персоналом
Психологічні основи роботи з обдарованими дітьми
Психологія агресивності
Психологія бізнесу
Психологія впливу
Психологія конфлікту
Психологія праці
Психологія прийняття рішення
Психологія сім’ї
Психологія управління
Психофізіологія
Робота шкільного психолога з батьками
Соціальна психологія
Управління персоналом
Філософія психології
Функції та специфіка роботи психолога в клініці
Юридична психологія

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Біологія

10,45Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Іноземна мова або Математика

10,2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання13872 грн за рікТермін навчання: 4 роки