Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

231

Спеціальність/Спеціалізація

Соціальна робота/Соціальна педагогіка

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

50

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Соціальна робота», засвоюють знання з теорії та практики соціальної роботи, фундаментальних наук про людину, серед яких: педагогіка (загальна, соціальна, спеціальна, гендерна), психологія (загальна, вікова, педагогічна, соціальна, гендерна, спеціальна), соціологія та інших суспільствознавчих наук й інформаційних технологій.

Вміння і навики

Студенти мають сформовані уміння та навички розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері професійної діяльності з соціальної роботи, оцінювати соціально-політичні процеси, пов’язані з соціальним розвитком держави; використовувати сучасні інформаційно-комунікативні технології для вирішення завдань професійної діяльності, орієнтуватися на подальшу фахову самоосвіту.

Компетенції і працевлаштування

Випускники спеціальності «Соціальна робота» можуть працювати в закладах (установах, організаціях) державного управління, соціального захисту та надання соціальних послуг, охорони здоров’я, освіти, культури, правоохоронній сфері та сфері національної безпеки, громадських організаціях тощо; продовжувати навчання у ВНЗ для здобуття освітнього рівня «магістр».

Основні дисципліни, що викладаються

1) Вступ до спеціальності
2) Генеза соціальної роботи
3) Теорія соціальної роботи
4) Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг
5) Технології соціальної роботи в Україні та світі
6) Деонтологія соціальної роботи
7) Менеджмент соціальної роботи
8) Недержавний сектор у соціальній сфері
9) Інноваційні моделі надання соціальних послуг
10) Соціологія
11) Соціальна політика
12) Основи соціально-правового захисту особистості
13) Технології соціального проектування
14) Основи медіа грамотності
15) Технології організації та проведення соціально-просвітницького тренінгу
16) Загальна та соціальна педагогіка
17) Методи соціального виховання та профілактика девіантної поведінки
18) Соціалізація особистості
19) Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти
20) Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля
21) Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями
22) Психологія загальна, вікова та соціальна
23) Психологія особистості
24) Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу
25) Конфліктологія
26) Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування
27) Тренінг з формування батьківської компетентності
28) Формування лідерських якостей особистості
29) Тренінг комунікативності та особистісного зростання
30) Гендерна педагогіка
31) Спеціальна педагогіка
32) Спеціалізовані служби у соціальній сфері

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Історія України

10,45Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Іноземна мова або Географія

10,2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання10570 грн за рікТермін навчання: 4 роки