Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

054

Спеціальність/Спеціалізація

Соціологія

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

60

Знання

Студенти, котрі навчаються за спеціальністю “Cоціологія” здобувають поглиблені знання з соціології (з наголосом на предметах, необхідних для розвитку соціологічного способу мислення та розуміння закономірностей соціальної взаємодії, неоднозначності соціальних явищ та процесів; навичок аналітичної роботи з соціальною інформацією), філософії, політології, української та іноземних мов.

 

 

Основні дисципліни, що викладаються

1. Вступ до спеціальності
2. Загальна соціологічна теорія
3. Історія соціології
4. Історія соціологічної думки в Україні
5. Методи збору соціологічної інформації
6. Соціальна статистика
7. Соціологія сім’ї
8. Математичні методи в соціологічних дослідженнях
9. Методи аналізу якісних соціологічних даних
10. Основи наукових досліджень
11. Соціальна психологія
12. Соціологія громад
13. Соціологія масових комунікацій
14. Соціологія молоді
15. Соціологія управління
16. Теорія ймовірностей та математична статистика
17. Соціологія особистості
18. Соціологія управління
19. Методологія соціологічних досліджень
20. Організація та методи вибіркового дослідження
21. Основи менеджменту
22. Соціальні проблеми сучасності
23. Соціологія політики
24. Етносоціологія
25. Соціологія конфлікту
26. Соціологія міграції
27. Логіка наукових досліджень
28. Надійність соціологічної інформації
29. Програмування соціологічних досліджень
30. Соціологія злочинності
31. Соціологія міжнародних відносин
32. Менеджмент людських ресурсів
33. Соціальна структура і стратифікація
34. Соціологія економіки
35. Соціологія культури
36. Соціологія повсякдення
37. Соціологія реклами
38. Соціологія споживання

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Історія України

10,45Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Географія або Іноземна мова

10,2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання10570 грн за рікТермін навчання: 4 роки