Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

124

Спеціальність/Спеціалізація

Системний аналіз/Системний аналіз і управління. Інтелектуальний аналіз даних

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

65

Знання

Студенти, які навчаються за напрямом «Системний аналіз», засвоюють знання з різних галузей системних наук та кібернетики, а також інших фундаментальних природничих наук.

Вміння і навики

Студенти набувають практичних навиків з проведення комплексного аналізу складних систем різної природи та характеру.

Компетенції і працевлаштування

Data Science – науковий напрямок, теоретичні засади якого базується на апараті математичного аналізу, лінійної алгебри, теорії ймовірностей, методів оптимізації, чисельних методів, штучного інтелекту. Без фундаментальних знань з цих дисциплін неможливо розуміти, як влаштовані методи аналізу даних, тобто методи виявлення раніше невідомих, нетривіальних знань, необхідних для прийняття рішень в різних сферах людської діяльності. Знання структур даних, реляційних та не реляційних баз даних будуть використані для опису багатовимірних структурованих та неструктурованих наборів інформації, які надалі аналізуються методами Data Science. Повний курс програмування, що включає вивчення як теоретичних так і практичних засад, дозволить розробляти та використовувати потужні інструменти для розв’язання задач аналізу даних та застосування їх результатів.
Дана спеціалізація спрямована на підготовку фахівця з якісними математичними знаннями, без яких неможливі інтерпретація та розуміння сенсу понять і об’єктів Data Science, високим рівнем навиків застосування сучасних програмних пакетів та бібліотек аналізу даних, а також з достатніми вміннями розробки програмних продукти з використанням сучасних підходів та технологій для розв’язання в тому числі і задач з окресленої області.
Як свідчить аналіз ринку, на фахівців з Data Science є постійний попит, а заробітні плати на 10-15% вищі за програмістів.

Карта дисциплін навчальної програми

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10,4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Фізика або Іноземна мова

10,2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0,05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання10570 грн за рікТермін навчання: 4 роки