Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

035

Спеціальність/Спеціалізація

Філологія/Переклад (англійська мова)

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

100

Знання

Студенти, що навчаються за напрямом «Філологія» (Переклад (англійська мова)), глибоко вивчають дві  іноземні  мови – англійську та одну на вибір (німецьку, французьку, іспанську) і весь комплекс філологічних дисциплін пов’язаних із фахом перекладача та перекладознавця, а також отримують знання з інших фундаментальних гуманітарних наук.

Вміння і навики

Студенти здобувають теоретичні знання та практичні навики письмового й усного перекладу українською з англійської та англійською з української, а також українською з другої іноземної мови за ключовими суспільними тематиками (політична, юридична, економічна, військова, науково-технічна сфери) у різних жанрах (художній текст, публіцистична стаття, наукова публікація, виступ).

Компетенція і працевлаштування

Випускники, напряму «Філологія» (Переклад (англійська мова)) можуть працювати як перекладачі у державних установах, приватних компаніях, перекладацьких агенціях,  як викладачі в освітніх установах різного рівня акредитації, зокрема на відповідних кафедрах вищих навчальних закладів, та як науковці у гуманітарних науково-дослідних інституціях, а також мають змогу вступити в аспірантуру.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Англійська мова
 2. Практика перекладу (письмового та усного).
 3. Історія українського художнього перекладу в іменах
 4. Рецепція творчості Тараса Шевченка в англомовному світі
 5. Сприйняття особистості та творчості Івана Франка в англомовному світі
 6. Зіставна лексикологія
 7. Лінгвокраїнознавство
 8. Динаміка розвитку перекладознавчих принципів в історичному аспекті
 9. Країнознавство
 10. Основи лексикографії
 11. Основи послідовного перекладу
 12. Переклад ділової та технічної комунікації
 13. Переклад науково-технічних текстів
 14. Практика перекладу конференцій
 15. Риторика
 16. Світова література в українських перекладах
 17. Соціолінгвістика
 18. Зіставна стилістика
 19. Теорія перекладу
 20. Зіставна фразеологія
 21. Контрастивна граматика
 22. Методика викладання іноземної мови
 23. Мистецтво перекладу і теорія інтерпретації
 24. Новітні теорії перекладу
 25. Основи синхронного перекладу
 26. Прагматичні аспекти синхронного перекладу
 27. Друга іноземна мова (німецька, французька, іспанська)
 28. Практика перекладу з другої іноземної мови.

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Історія України

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Іноземна мова (Англійська мова)

10,45Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання20241 грн за рікТермін навчання: 4 роки