Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

014

Спеціальність/Спеціалізація

Середня освіта/Українська мова та література

Форма навчання

денна/заочна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

75/50

Знання

Студенти, що навчаються за напрямом «Середня освіта (Українська мова та література)» засвоюють знання з різних галузей українського мовознавства, літературознавства та інших фундаментальних гуманітарних наук, основ інформаційних технологій.

 

Основні дисципліни, що викладаються

1) Історія світової літератури
2) Вступ до мовознавства
3) Вступ до літературознавства
4) Історія української літературної мови
5) Історична граматика української мови
6) Діалектологія
7) Сучасна українська літературна мова
8) Історія української літератури
9) Українська усна народна словесність
10) Методика викладання української мови
11) Методика викладання української літератури
12) Культура української мови
13) Старослов’янськамова
14) Психологія
15) Педагогіка
16) Латинська мова
17) Історія української фольклористики
18) Народознавство

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,45Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Історія України

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Іноземна мова або Географія

10,2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання10570 грн за рікТермін навчання: 4 роки
Заочна форма навчання7399 грн за рікТермін навчання: 4 роки